Náhradné plnenie

Náhradne plnenie je synonymum slova pre „zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“. 
Náhradné plnenie využívajú vo väčšine prípadov zamestnávatelia (štátna správa, samospráva, súkromné spoločnosti), ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov.

Plnia si tým zákonnú povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov a to zamestnávať 3,2 % zdravotne znevýhodnených občanov z celkového počtu svojich zamestnancov. 


Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným znevýhodnením) a Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi, hostiteľskému subjektu alebo informujúcej organizácii za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 €, ak tento zákon neustanovuje inak.

Náhradné plnenie je výhodnejšie než povinný odvod! Rozdiel je až 123,69 € 
Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne. Preto odporúčame využívať naše služby po celý rok.

Na začiatku ďalšieho kalendárneho roka Vám vystavíme potvrdenie za využívanie služieb z chránenej dielne a čerpania náhradného plnenia v predošlom roku. 

Viac informácií na http://www.nahradneplnenie.net/

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Sledujte nás

+421 911 991 185

alexandra.matusovova@gmail.com

Námestie slobody 1700/1, 92101 Piešťany

Prevádzkovateľ: Refugium s.r.o., Hlinícka 1151/17, 907 01 Myjava, IČO: 50376187, DIČ: 2120305803, zodpovedná osoba: Mgr.art. Alexandra Mária Matušovová

© 2019 | BON-BON Piešťany | Designed by greweb